Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเพชรเกษม - ถนนประชาธรรม ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลหินตก
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเพชรเกษม - ถนนประชาธรรม ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลหินตก
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_300817_102319.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มกราคม. 2560