Username :
Password :
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศโอนสายบริหาร_090522_120428.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤษภาคม 2565