Username :
Password :
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร อัตราร้อยละ_120422_151902.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 เมษายน 2565