Username :
Password :
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ปิดการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (on site) ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก ศพด. เทศบาลตำบลหินตก และศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิคนูรู้ลมุสลีมีน ระหว่างวันที่ 22 มีนาค
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ปิดศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก_210322_145952.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2565