Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลหินตก เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดร
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกวดราคาจัดซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ_160322_103428.pdf
ดาวน์โหลดเอกสาร คุณลักษณะเฉพาะรถเก็บขยะ_0_160322_103428.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2565