Username :
Password :
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นหลักการร่างของพระราชบัญญัติการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร พรบ มหรสพเครื่องขยายเสียง_050521_152718.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 พฤษภาคม 2564