แจกหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำ
แจกหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำ
นายธีระชาติ สวัสดีนฤมล นายกเทศมนตรีตำบลหินตก แถลงนโยบายต่อสภ
นายธีระชาติ สวัสดีนฤมล นายกเทศมนตรีตำบลหินตก แถลงนโยบายต่อสภ
การประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
การประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25
ประชุมบุคลากร 20 มกราคม 2564
ประชุมบุคลากร 20 มกราคม 2564